Välisriigi hariduseksperte huvitab Eesti noorsootöösüsteem

Lisatud:06/11/2017

Täna, noorsootöö nädala avapäeval, 6. novembril, kogunevad Tartusse kaheksa välisriigi eksperdid, et tutvuda kolme päeva jooksul lähemalt Eesti haridussüsteemi, noorsootöö eri valdkondade töö ja saavutustega.

Tegemist on neljapäeval, 9. novembril Tartus toimuva rahvusvahelise konverentsi „Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?“ raames toimuva kolmepäevase eelvisiidiga, millest võtavad osa oma ala spetsialistid Leedust, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Türgist, Soomest, Poolast ja Eestist.

Eelvisiidi eesmärk on tutvustada School to Work võrgustikule meie oma Eesti kogemust: kuidas toetame noort hariduses ja noorsootöös, sh vaatleme noortegarantii seisu.

Eelvisiidi programm

Visiit algab 6. novembril kell 15 Tartus, kui toimub külaskäik Haridus- ja Teadusministeeriumi, kus külalistele tutvustatakse Eesti haridussüsteemi toimimise põhimõtteid, PISA testi edu tagamaid, samuti noorsootöö valdkonda ja selle parimaid praktikaid. Vaatluse alla tuleb ka noortegarantii (ing k Youth Guarantee) süsteem.

Teisipäeval, 7. novembril tutvutakse lähemalt Töötukassa noortegarantii alameetmetega, noortele mõeldud erinevate teenustega ja tutvustatakse tulevikuplaane. Seejärel külastatakse Rajaleidja keskust ja tutvutakse seal noortele pakutavate teenustega. Tartu linnavalitsuses toimub kohtumine noorsootöö asutustega ja antakse ülevaade Tartu noortele suunatud tegevustest ja teenustest.

Kolmapäeval, 8. novembril ehk päev enne konverentsi toimub ühine töötuba, kus keskendutakse võimalikule ühistööle: kuidas ehitada üles Läänemere regiooni riikide vahel efektiivselt toimiv koostöösüsteem, millised on parimad noorte, kes ei õpi ega tööta, integreerimise kogemused, millest kõigil on õppida?

Samuti keskendutakse workshop’il võimalustele, kuidas probleeme praegusest teistmoodi ja tõhusamalt lahendada. Lisaks on arutelu all innovaatilised lahendused ja edasised sammud koostöö arendamisel.

Põhieesmärgiks on: kuidas rahvusvahelist ja valdkondade ülest kogemust ja teadmisi rakendada noorte, kes ei õpi ega tööta, paremaks ühiskonda integreerimiseks ja tööturule jõudmiseks.

Lisainfo

6.-8. novembrini kestev eelvisiit toimub rahvusvahelise konverentsi „Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?“ raames. Konverentsile on oodata kuni 180 spetsialisti ja eksperti Eestist, Türgist, Leedust, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Poolast ja Soomest.

Konverentsi korraldamist toetavad Riigikantselei ja Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tugimeetme “Noorte Tugila” elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Heidi Paabort, +372 5809 1010, heidi.paabort@ank.ee