Valminud on Eesti esimene „Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade kontseptsioon“

Lisatud:04/03/2021

Annely Reile

Käesolev keeruline ajastu on aktiveerinud täiel rinnal mobiilse noorsootöö. Kui varasemalt oldi harjutud noorsootööd tegema peamiselt avatud noortekeskustes ja tänaval töötavad noorsootöötajad olid selleks spetsialiseerunud mobiilsed noorsootöötajad või mobiilsed kontaktnoorsootöötajad, siis alates 2020 aasta kevadest võis näha piirangute tõttu, mis sulgesid noortekeskuse uksed, varasemast rohkem noorsootöötajaid tänaval. Seda, mis ülesannet seal täideti, sõltus kohalikust omavalitsusest ja tekitas paljudes segadust. Peamiseks küsimuseks oli see, kas nüüd ollaksegi mobiilsed noorsootöötajad? Kes on mobiilne noorsootöötaja? Mis on mobiilne noorsootöö? Kas see on avatud noortekeskuse noorsootöötaja ülesanne? Mis vahet on mobiilsel noorsootöötajal ja mobiilset noorsootööd tegeval avatud noortekeskuse noorsootöötajal? Küsimusi oli rohkem kui vastuseid ja see on üheks oluliseks sammuks arengus.

Meil on suur rõõm teile teatada, et sellest ajendatult on käesoleva aasta alguses valminud koostöös Eesti suurepäraste mobiilse noorsootöö rakendajatega dokument, mille eesmärk on anda kompaktne ülevaade mobiilsest noorsootööst ehk MoNo-st kui ühest noorsootöö tegevusmudelist ning kirjeldada mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosasid.

Kontseptsioon on abimaterjaliks just neile, kes soovivad lähemalt tutvuda mobiilse noorsootööga, selle tugevate praktikatega Eestis või on planeerimas mobiilse noorsootöö rakendamist oma piirkonnas. Lisaks on see toetavaks materjaliks ka neile, kes  oma igapäevatöös teostavad avatud noorsootööd, kuid ühel või teisel viisil viivad ka ellu MoNo tegevusi.

Loodame, et visuaalselt atraktiivse ja ka aktiivse materjaliga tutvumise järel saavad mõned eelpool välja toodud küsimused vastused, kuid samas loodame, et tekivad ka uued jõulised küsimused, mis toetavad MoNo teenuse arendamist ja loomist ka nendes kohalikes omavalitsustes, kus noored seda hädasti vajavad.

Täname kõiki, kes panustasid kontseptsiooni loomisesse ja on osalised Eesti mobiilse noorsootöö arengus!

Mobiilse noorsootöö ja avatud noorsootöö ühisosade kontseptsioon” on valminud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskuse poolt ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel strateegilise partnerluse kokkuleppe alusel. Teksti on koostanud Annely Reile ja Triin Mäger. Materjali on kujundanud Helena Randlaht.