Valmis hindamisinstrument, mis kaitseb ja tõstab rahvusvahelise noorsootöö kvaliteeti

Lisatud:29/03/2017

Kevadel 2016 viidi Eesti, Soome ja Sloveenia partnerite koostöös Erasmus+ strateegilise koostöö projekti „Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning“ raames kolmes riigis läbi rahvusvaheline võrdlev uurimus „Impact of Internationality“. Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade noortekeskuste poolt tehtava rahvusvahelise noorsootöö tegevuste mõjust noortele ning selle käigus piloteeriti küsimustikku, mis nüüdsest on kättesaadav noortekeskustele rahvusvahelise noorsootöö mõju hindamiseks.

Publikatsioon esitleb noortekeskuste kompetentsi ja kogemust rahvusvahelise noorsootöö tegevuste korraldamises ning pakub välja mitmekülgse hindamisinstrumendi, mis aitab hoida noortekeskustes tehtava rahvusvahelise noorsootöö kõrget kvaliteeti ja seda parandada.

Publikatsioon on elektrooniliselt kättesaadav SIIN.
Uurimuse Eesti raport on eesti keeles leitav SIIN.

Rahvusvahelise publikatsiooni paberversiooni saab tellida SIIN.

Projekt “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning”  viidi ellu perioodil 01.02.2015 – 31.03.2017, seda vedas eest Soome noortekeskuste ühendus, kes kaasas partneritena Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa ning Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse. Projekti eesmärgiks oli tõsta noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks, koguda häid praktikaid ja tõendusmaterjali rahvusvahelise noorsootöö mõju kohta nii noorele kui laiemale ühiskonnale.

Projekti raames toimusid lisaks mitmetele kohalikele tegevustele rahvusvahelised töövarjuvisiidid ja rahvusvahelise noorsootöö koolitus, valmis raport rahvusvahelise noorsotöö hetkeolukorrast Eesti noortekeskustes ning online enesecoachimise tööriist “Minu Tee”, mis aitab noortel teha esimesed sammud rahvusvahelise noorsootöö teekonnal.

 

Projekti tegevusi Eestis koordineeris:

Stiina Kütt
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
E-mail: stiina.kutt@ank.ee

Rahvusvahelise noorsootöö mõju uuringu viis Eestis läbi:

Merle Linno
Sotsiaaltöö lektor
Tartu Ülikool Ühiskonnateadtuste Instituuut
E-mail: merle.linno@ut.ee