Kose kogukonnaplats

neljapäev, 21. detsember 2017

Kogukonnaplats läks talveunne

Omaalgatusliku idee tuumik oli luua Kose piirkonda paremad puhke- ja rekreatsioonitingimused. Soovisime seda saavutada läbi puhkeala loomise Kose piirkonda, Aasumäe kõrvale, kohaliku jõeäärse suplemiskoha lähedusse.

*Peamine motivatsioon projekti teostamise osas tulenes asjaolust, et tegemist oli asukohaga, mille potentsiaal oli suuresti kasutamata ning probleemist, et kogukonnal puudus sellelaadne vabas õhus viibimiseks sobiv koht. Sellise koha puudumine tingis situatsiooni, mille puhul olid inimesed tihti väljas tegevusetult, rikkudes mõnel määral meeldivat õhkkonda.

Asukohta iseloomustas jõe lähedus, looduskaunidus, jalutusrada, laululava lähedus, öine valgustus- kõik need tegurid annavad kinnitust, et meeldivate lisavõimaluste, mille olemasolu oleks andnud põhjuse seal viibida, loomine oleks praktiline.

*Eelmainitud loodav ala sisaldas endas omavahel esteetiliselt seotud toiduvalmistamist võimaldavat lõkkeaset ning kiikpinke. Lõkkeaseme kasutamist lihtsustab rajatav küttepuude varjualune.

*Inspiratsiooni saime internetist ning otsustasime, et leitud mudelite järgi palume ka ehitada valmis meile sarnane puhkeala. Pikalt kulus aega, et leida töö teostaja, kes oleks võimeline mõistliku summa eest mainitud mudelit realiseerima. Õnneks leidsime Raplamaalt firma, Puidukuuri, kes meile vastu tuli. *

*Soovime väga kiita Puidukuuri, sest rajatis valmis 10 päevaga, kuid rajatise keerukus nõudis vallavalitsusega kooskõlastust ning ehitusluba, mis paraku tekitas viivituse meie rajatise püstitamisel. Ootamatul kombel oli oodates kätte jõudnud oktoober ning vallavalitsused olid hõivatud valimistega ja rajatise püstitamine venis veelgi. Viivituse tõttu otsustasime pöörduda naabervalla poole ning üllataval kombel allkirjastati vajalikud dokumendid kõigest mõne tunniga.

*Kindlasti sooviksime südamele panna ka teistele noortele, et projektide puhul on kooskõlastamine äärmiselt oluline ning tuleb proovida erinevaid meetodeid, sest vastasel juhul on oht sattuda bürokraatia hammasrataste vahele.

*Uueks kohaks sai Kuimetsa karstiala, Kaiu vallas.

*Kuimetsa karstialas leidsid aset ka ühekordsed talgud, mille eesmärgiks oli tuua kokku kogukonna inimesed, valmistada ette rajatise püstitamiseks vajalik maa-ala ning tähistada uue objekti valmimist. Arvestades, et rajatise uus asukoht ei olnud meie kodukohas, vajasime ka mõne kohaliku entusiasti abi. Kogukonnapäeva korraldamisel palusime appi Kuimetsas tuntud härrasmehe Juhani.

*Kogukonnapäeval oli vaja puurida mitmeid auke maapinda, sest tegemist oli kivise pinnasega. Juhan toetas meid logistiliselt ja aitas kohale toimetada õiged puurid, tõi meie palutud killustiku ning toetas meid ka võimsa helitehnikaga, kuid mis peamine, toimetas informatsiooni kogukonnapäevast
iga Kuimetsa küla elanikuni.

*Kogukonnapäeva toimumist koordineerisime siiski meie. Pakkusime osalejatele kohvi ja kooki, kuulasime meeldivat muusikat ja arutasime maailmavaatelisi küsimusi kohaliku omavalitsuste valimiste ootuses. Inimesed jäid kogukonnapäevaga väga rahule ning kokku oli meid pea 50 inimest.

*Projekt võimaldas kogukonda ühise eesmärgi nimel koondada ning loob meeldiva ajaveetmisvõimaluse peredele ja noortele. Lisaks oleme õnnelikud, sest puhkeala suurendab piirkonna tuleohutust, vältides levinud situatsioone, mille puhul tehakse lõket selleks mitte ettenähtud kohas.

*Rajatise puhul on positiivne omadus selle võimalik teisaldamine. Otsustasime talveks rajatise lahti võtta ning viia kuuri, sest talvel see tõenäoliselt kasutust ei leiaks. Lume sulades paigaldame kiige kindlasti uuesti ning kutsume jällegi kohalikud appi. Loodetavasti kujuneb sellest välja tore traditsioon.

 

kolmapäev, 6. september 2017

Kogukonnaplats Kosel

Aita panustada Kose kogukonna hüvangusse, et rajada kiikedega puhkeala ning viia läbi kogukonnapäev. Saavutades 200 like’i või teist reaktsiooni, aitab Nopi Üles fond meil idee teostada. Anna enda osa, vajutades like nuppu.

Kose kogukond tunneb suurt puudust kohast kus veeta meeldivalt aega. Kose alevikus puudub hetkel sellelaadne koht, mis tingib situatsiooni mille puhul inimesed on tihti väljas tegevusetult, rikkudes mõnel määral meeldivat õhkkonda. Probleemi lahendusena näeme puhkeala loomist, kus inimesed saavad puhata jalga või kohtuda sõpradega.
Taotlesime idee elluviimiseks 2000€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.