Viljandi noortepäev “Inspireerides teineteist”

esmaspäev, 31. detsember 2018

Viljandi noortepäev “Inspireerides teineteist”

Projektisündmus „Inspireerides teineteist“ toimus 21. detsembril Viljandi Avatud Noortetoas (Hariduse 12a Viljandi linn) kell 17.00-21.00.

Tutvustasime võimalusi, kuidas noored ise saavad sündmuse korraldamises algusest kuni toimumise lõpuni osaleda. Noortetubades on suurepärased võimalused oma ideesid koos teiste noortega ja teistele noortele läbi viia. Meie kogukonna noored tutvusid erinevate, töötubasid läbiviinud, külalisesinejatega. Töötoad olid noortele atraktiivsetel teemadel ja teemadel, mis neid inspireeriksid, innustaksid ja millest oli võimalik huvitavaid ja kasulike mõtteid kaasa viia endaga. Samuti olid töötoad lisaks inspireerivatele sõnumitele ka lõbusad, rõõmsad. Väga oluline oli see, et kokku said paljud kogukonna noored, keda huvitas meie sündmus ja kellest osad olid noortetoas esimest korda. See sündmus ühendas noori ja samuti tutvustas, millised võimalused on noorsootöös noortel endil kaasa lüüa.

Kogukonna ja noorte tagasiside on olnud suurepärane. Noortele meeldis, et sündmus oli huvitav ja samas ka väga lõbus. Just lõbus ja rõõmus sündmus, oli väga oluline märksõna, mida noortelt kuulsime. Noortele meeldis väga, et töötubasid viisid läbi just noored, kes rääkisid oma elust ja tegemistest ehedalt ja nii kuidas asjad elus tegelikult kulgevad. Neil oli hea meel, et külalisesinejateks oli kutsutud ka Eestis, oma tegevusaladel tuntud noored, keda oli väga huvitav näha ja kuulata.

Jätkutegevuseks on kindlasti ühine, sündmusest peagi valmiva. video ühisvaatamine ja seega ka rohkemate noorte käest arvamuste ja tagasiside saamine. Samuti uute ideede ja mõtete kogumine järgnevateks sündmusteks.

See oli kindlasti pikemaajalisema mõjuga projekt, mis andis noortele inspiratsiooni ka ise ideedega välja tulla ning midagi põnevat, lõbusat ja harivat korraldada.
Me soovime kindlasti midagi korraldada taas ja noorte käest kogutud soovide ja mõtete realiseerimisega edasi minna.

Meie projektisündmuse eesmärgiks oli, et sündmusest saavad osa võimalikult paljud kogukonna noored. Eesmärk oli ka, et sündmuse teema kõnetaks noori, külalisesinejad oleksid noortele inspireerivad ja kogu programm oleks noortele huvipakkuv ja ka meeldejääv. Tunneme, et see eesmärk sai väga hästi täidetud. Kohale oli tulnud, lisaks noortele kes tihedasti külastavad Viljandi Avatud Noortetuba, ka väga suur hulk noori, kes oli noortetoas esimest korda. See oli väga tore tunne näha noori nii Viljandi linna koolidest kui ka maakonna erinevatest õppeasutustest. Tore oli, et kohal olid ka mõned lapsevanemad, et noortetoa tegemistega tutvuda. Projektimeeskonnas oli 6 noort, neist 5 noort Viljandi Jakobsoni Gümnaasiumist ja 1noor Holstre koolist, Viljadi maakonnast.

Projektisündmusel osales ca 80 noort. Kasutasime selleks registreerimise lehte ja meil oli selle jaoks ka eraldi noor, kes palus noortel end registreerida sündmusel osalejaks, mis samuti kulges ladusalt.


Me õppisime väga palju just korraldamise poolt, kuidas üht sündmust algusest lõpuni õnnestunult läbi viia. See protsess oli aeganõudev aga väga huvitav, alustades eesmärgi paika panemisest, tegevuskava loomisest, projektikirjutamisest ja sündmuse läbi viimisest. Raske oli esialgu kavandada eelarvet ja esinejatelt pakkumisi saada ning ka esinejatega honorari suhtes läbirääkimine oli uus, kuid saime selle kohta juhendajalt väga palju häid juhiseid.

Eriti hästi läks sündmuspäev, mis sujus hästi ja tõi kohale suure hulga noori, kuna olime püüdnud sündmuse reklaamimisega jõuda väga paljude noorteni. Kirjutasime koolidesse e.mailid ja kutsed, rääkisime palju tuttavate noortega peagi tulevast sündmusest, läbi koolide õpilasesinduste jagasime infot ning samuti oli väga oluline sotsiaalmeedias reklaamimine. Ajaliselt oli sündmus õige pikkusega, programm oli täidetud nii, et vahepeal oli aega ka kehakinnitamiseks ja niisama olemiseks ja suhtlemiseks. Püüaksime järgmisel korral jõuda veel rohkemate noorteni ja leida veel paremaid võimalusi selle reklaami mõjuks, näiteks koolidesse sündmust tutvustama minna.

Me ise saime projektimeeskonnaga väga palju inspiratsiooni edasiseks ja mõtteid järgmisteks sündmusteks. Oleme tagasiside põhjal kuulnud, et inspireerisime ka teisi noori, kes sooviksid ise midagi noortele korraldada, ning õppida korraldustööd. Me inspireerisime noori ka sellest, et Viljandi Avatud Noortetuba on avatud kõikidele noortele ja mitte ainult üritustel osalemiseks, vaid ka igapäevaseks külastamiseks.

Väga inspireerivad olid peaesinejate lood oma elust (Rozell ft Merilin Mälk). Noored rääkisid ehedalt oma noore elu tõusudest ja mõõnadest. Nende jutust selgus, et alati ei pruugi olla esimene valik õige, kuid ei tohi käega lüüa, vaid edasi proovida, otsida julgelt tuge lähedastelt, sõpradelt ja noorsootöötajatelt, kuulata vanemaid inimesi ja nende elutarkusi, mitte tormata kui kohe ei ole tulemus see, mida ootad. Samuti oli väga inspireeriv töötuba Mikael Parman’ilt, Keerdtrepp asutajalt, kes lähenes töötoas ka sellistele teemadele, millega võivad kõik noored elus kokku puutuda: erinevate tööandjate lubadused töötasude maksmiste suhtes, mis viisid Mikaeli ühel hetkel, liigse usaldamise tõttu, suurde mõõnaseisu, kus tuli leida jõudu, et kuidagi elus edasi tegutseda. Ta oli alustanud oma iseseisvat elu, kuid noorena ei olnud nii tugev juriidilistes küsimustes ning tööandjalt lüüasaanuna kolis ta tagasi vanemate juurde kus ta leidis uue jõu ja tahte, et alustada uuesti ja algusest.