Coachi mind!

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Algus: 01.05.2016
Lõpp: 31.12.2016

Saadud toetus: 30 966,00

Meeskond: Ivika Uslov, Anne Õuemaa

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekt “Coachi mind!” oli ajavahemikul 01.05.-31.12.2016 kestev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) ja Eesti Noorsootöötajate Ühenduse (ENÜ) ühisprojekt, mille eesmärk oli luua nii noortekeskuste juhtidele kui ka noorsootöötajatele süsteemse lähenemisega jätkusuutlik nõustamissüsteem, mis tagab veelgi enam noorte vajadustest lähtuvad kohaliku tasandi tegevused.

Projekti raames korraldati koolitusi, individuaalseid coachingu sessioone, loodi tööalase nõustamise süsteem noortevaldkonna teenuste pakkujatele, piloteeriti ja analüüsiti loodavat nõustamissüsteemi.

Koostöös ENÜga loodi üle-eestiline noorsootöö valdkonna nõustamissüsteem ehk coachide pank, mille poole võivad jooksvalt pöörduda noortekeskuste töötajad ja teised noortevaldkonna töötajad, et saada tööalast nõustamist juhtumite lahendamisel või teistes tööalastes küsimustes.

Loe lisa: Projekti “Coach’i mind!” mõjuanalüüsi raport 2016

Lisainfo: Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee, tel. +372 5808 4101