Noortekeskuste arengukavade koolitus

Rahastaja: Vabaühenduste fond
Algus: 01.01.2010
Lõpp: 31.12.2011

Projektijuht: Heli Erik

 

Koolitusel osales 28 noorsootöötajat noortekeskustest.

Projektiga “Igale noortekeskusele toimiv arengukava” parandati noortekeskuste suutlikkust ning toetati noorsootöötajate arengut, et nad oleksid võimelised osalema kodanikuühiskonna arenguid puudutavates protsessides ning suudaks oma teadmisi edastada noortele.

Projektis viidi läbi arengukava koostamise ja strateegilise planeerimise koolitus ning loodi mentorite võrgustik abiks alustatavatele keskustele.

Toetaja: Vabaühenduste fond, mida rahastasid Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel

Lisainfo: juhatus@ank.ee.